Rekisteriseloste

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä

Pihano Oy
Y: 2532919-5
Harventajantie 4
36200 Kangasala

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Mikko Sivonen, etunimi.sukunimi@pihano.fi

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Pihano Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Pihano Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta erillisestä rekisteristä. Yhdessä nämä muodostavat asiakkaasta tallennetut tiedot seuraavasti:

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamiseen tarvittavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakkaan tiedot. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista sekä palautuksista. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Luotolla ostettaessa henkilötunnus ja luottoehdot. Myös mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia ja/tai sähköiseen suoramarkkinointiin liittyviä tarjouksia.

Tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.